MODÜL BASKILARI, MODÜL KİTAPLARI, MEGEP MODÜLLER, MEGEP KİTAP ÇOĞALTIMI, MEGEP MODÜL ÇOĞALTIMIGOOGLE · T.C. NO SORGULA · SSK HIZMET DÖKÜMÜ · POSTA KODU SORGULAMA · KEY SORGULAMA · GMAIL · HOTMAIL · FACEBOOK · EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ · I S K I
Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Liseleri
>>
 Bilişim Teknolojileri
>>
 Elektrik-Elektronik Tek.
>>
 Motorlu Araçlar Teknol.
>>
 Mobilya ve İç Mekan Tas.
>>
 Makine Teknolojisi
>>
 Metal Teknolojisi
>>
 İnşaat Teknolojisi
>>
 Tesisat ve İklimlendirme
>>
 Plastik Teknolojisi
>>
 Radyo Televizyon Tekn.
>>
 Metalurji Teknolojisi
>>
 Ayakkabı ve Saraciye T.
>>
 Kuyumculuk Teknolojisi
>>
 Endüstriyel Otomasyon T.
>>
 Gazetecilik Teknolojisi
>>
 Raylı Sistemler Tek.
>>
 Kimya Teknolojisi
>>
 Uçak Bakım Teknolojisi
>>
 Harita ve Tapu Kadastro
>>
 Biyomedikal Cihaz Tek.
>>
 Bahçecilik
>>
 Deniz Araçları Yapımı
>>
 Denizcilik
>>
 Müzik Aletleri Yapımı 

2013-2014 ANESTEZİ ve REANİMASYON ALANI
MODÜL LİSTESİ VE FİYATLARI


EXCELL FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN !

DERS

MODÜL ADI

SAYFA SAYISI

TOPLAM SAYFA

FİYAT

 

9. SINIF DERSLERİ

 

MESLEKİ GELİŞİM

(9.SINIFLARDA OKUTULACAK)

Etkili İletişim

85

490

5,75 TL

 

Proje Hazırlama

87

 

Girişimci Fikirler ve İş Kurma

73

 

İşletme Faaliyetlerini Yürütme

76

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 

74

 

Çevre Koruma 

95

 

ANATOMİ VE
 FİZYOLOJİ

Vücudun Temel Yapısı

68

553

7,46 TL

 

Hareket Sistemi

97

 

Sinir Sistemi

38

 

Endokrin Sistem

36

 

Vücut Sıvıları, Elektrolitleri Ve Kan

39

 

Dolaşım Sistemi

49

 

Solunum Sistemi

44

 

Sindirim Sistemi

52

 

Boşaltım Sistemi

33

 

Üreme Sistemi

41

 

Duyu Organları

56

 

ANESTEZİ-1

İş kıyafeti

62

230

3,10 TL

 

Steril çalışma

69

 

Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanlar

53

 

Anestezi uygulanan ortamlarda güvenlik tedbirleri

46

 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE
İLETİŞİM

İletişim Süreci

42

170

2,29 TL

 

Kişiler arası iletişim

45

 

Toplumsal iletişim

39

 

Sağlıkta iletişim

44

 

10.SINIF DERSLERİ

 
 

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ

Afet Ve Travmalarda Psikolojik Destek

58

266

3,59 TL

 

Duyguları Kontrol Etme

50

 

Hasta-yaralı Ve Yakınlarına Psikolojik Destek

48

 

Psikolojinin Etkileri

73

 

Kişilik Özellikleri

37

 

HASTALIKLAR VE
FARMAKOLOJİ

Hastalık ve ilaçlara giriş

48

760

10,26 TL

 

Solunum sistemi hastalıkları ve solunum sistemine etkili ilaçlar

70

 

Sinir sistemi hastalıkları ve sinir sistemi etkili ilaçlar

94

 

Dolaşım sistemi hastalıkları ve dolaşım sistemine etkili ilaçlar

97

 

Kan hastalıkları ve kan hastalıklarında etkili ilaçlar

45

 

Üriner sistem hastalıkları ve üriner sisteme etkili ilaçları ilaçlar

62

 

Endokrin sistem hastalıkları ve endokrin sisteme etkili ilaçlar

55

 

Sindirim sistemi hastalıkları ve sindirim sistemine etkili ilaçlar

85

 

Diğer hastalıklar ve ilaçlar

111

 

Enfeksiyon hastalıkları

93

 

İLK YARDIM

İlk Yardımın Temel İlkeleri

49

307

4,14 TL

 

Temel Yaşam Desteği

54

 

Yaralanmalarda İlk Yardım

52

 

Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

46

 

Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım

63

 

Hasta ve Yaralıların Taşınması

43

 

ANESTEZİ-2

Anestezi öncesi hazırlık

42

451

6,08 TL

 

Genel anestezi uygulaması için hazırlık

67

 

Hastanın monitörizasyonu

51

 

Yüz maskesi ile ventilasyon

41

 

İndüksiyon

50

 

Endotrakeal entübasyon

70

 

Anestezi cihazını kullanma

73

 

Anestezi Cihazının Bakımı

57

 

ÖZEL ANATOMİ VE
FİZYOLOJİ

Vücut Sistemlerini Inceleme

84

135

1,82 TL

 

Hasta Özelliklerine Göre Anatomik Ve Fizyolojik Değişiklikler

51

 

ANESTEZİ ÖZEL
BAKIM VE
UYGULAMA
(10.SINIF)

Sağlık meslekleri etiği

35

625

8,43 TL

 

Pozisyonlar

65

 

Vital bulgular

98

 

Formlar

60

 

Enfeksiyon hastalıklarından korunma

46

 

İlaç uygulamaları I

105

 

İlaç uygulamaları II

80

 

İntravenöz sıvı infüzyonu

78

 

Kan alma

58

 

11.SINIF DERSLERİ

 

ANESTEZİ ÖZEL
BAKIM VE
UYGULAMA
(11.SINIF)

Oksijen tedavisi

64

222

3,00 TL

 

Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

74

 

Aspirasyon 

49

 

Nazogastrik sonda uygulama

35

 

MONİTÖRİZASYON

Monitörize Etme

87

209

2,82 TL

 

Monitörden Takip

122

 

ANESTEZİ-3

Genel Anestezi Uygulamasının Başlatılması

55

456

6,15 TL

 

Genel Anestezinin Idamesi

53

 

Genel Anestezinin Sonlandırılması

49

 

Anestezi Komplikasyonları

62

 

Kardiyopulmoner Resisütasyon

62

 

Ameliyathane Dışı Anestezi

73

 

Santral Bloklar

65

 

Periferik Bloklar

37

 

ANESTEZİK
İLAÇLAR

Premedikasyon İlaçları

42

207

2,80 TL

 

Genel anestezik ilaçlar

59

 

Kas gevşetici ilaçlar

38

 

Anesteziye  ilave ilaçlar

35

 

Lokal anestezik  ilaçlar

33

 

İŞLETMELERDE
ANESTEZİ BECERİ
EĞİTİMİ
(11.SINIF)

İş Kıyafeti

62

1070

14,50 TL

 

Steril Çalışma

69

 

Anestezi Cihazı Ve Yardımcı Ekipmanlar

53

 

Anestezi Uygulanan Ortamlarda Güvenlik Tedbirleri

46

 

Vücut Sistemlerini Inceleme

84

 

Hasta Özelliklerine Göre Anatomik Ve Fizyolojik Değişiklikler

51

 

Anestezi Öncesi Hazırlık

42

 

Genel Anestezi Uygulaması Için Hazırlık

67

 

Hastanın Monitörizasyonu

51

 

Yüz Maskesi Ile Ventilasyon

41

 

İndüksiyon

50

 

Endotrakeal Entübasyon

70

 

Anestezi Cihazını Kullanma

73

 

Anestezi Cihazının Bakımı

57

 

Genel Anestezi Uygulamasının Başlatılması

55

 

Genel Anestezinin Idamesi

53

 

Genel Anestezinin Sonlandırılması

49

 

Anestezi Komplikasyonları

62

 

Anesteziye İlave İlaçlar

35

 

İŞLETMELERDE ANESTEZİ
ÖZEL BAKIM
UYGULAMALARI
1

Sağlık Meslekleri Etiği

35

625

8,50 TL

 

Pozisyonlar

65

 

Vital Bulgular

98

 

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma

46

 

Formlar

60

 

İlaç Uygulamaları I

105

 

İlaç Uygulamaları II

80

 

Kan Alma 

58

 

İntravenöz Sıvı Infüzyonu

78

 

12.SINIF DERSLERİ

 
 

SİSTEM
HASTALIKLARINDA
ANESTEZİ

Solunum Sistemi Hastalıklarında ve Cerrahisinde Anestezi

75

574

7,80 TL

 

Kalp ve Damar Hastalıklarında Anestezi

77

 

Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi

49

 

Karaciğer Hastalıklarında Anestezi

40

 

Boşaltım Sistemi Hastalıklarında Anestezi

39

 

Metabolik/ Endokrin Sistem Hastalıklarında Anestezi

49

 

Pediatrik Hastalarda Anestezi

57

 

Obstetrik ve Jinekolojik Girişimlerde Anestezi

43

 

Hasta ve Cerrahi ile İlgili Bazı Özel Durumlarda Anestezi

99

 

Seyrek Görülen Hastalıklarda Anestezi

46

 

İŞLETMELERDE
ANESTEZİ BECERİ
EĞİTİMİ
(12.SINIF)

İş Kıyafeti

62

1637

22,00 TL

 

Steril Çalışma

69

 

Anestezi Cihazı Ve Yardımcı Ekipmanlar

53

 

Anestezi Uygulanan Ortamlarda Güvenlik Tedbirleri

46

 

Vücut Sistemlerini Inceleme

84

 

Hasta Özelliklerine Göre Anatomik Ve Fizyolojik Değişiklikler

51

 

Anestezi Öncesi Hazırlık

42

 

Premedikasyon İlaçları

42

 

Genel Anestezik İlaçlar

59

 

Kas Gevşetici İlaçlar

38

 

Anesteziye İlave İlaçlar

35

 

Lokal Anestezik İlaçlar

33

 

Genel Anestezi Uygulaması Için Hazırlık

67

 

Monitörize Etme

87

 

Yüz Maskesi Ile Ventilasyon

41

 

İndüksiyon

50

 

Endotrakeal Entübasyon

70

 

Anestezi Cihazını Kullanma

73

 

Monitörden Takip

122

 

Genel Anestezi Uygulamasının Başlatılması

55

 

Genel Anestezinin Idamesi

53

 

Genel Anestezinin Sonlandırılması

49

 

Anestezi Komplikasyonları

62

 

Kardiyopulmoner Resisütasyon

62

 

Ameliyathane Dışı Anestezi

73

 

Santral Bloklar

65

 

Periferik Bloklar

37

 

Anestezi Cihazının Bakımı

57

 

İŞLETMELERDE ANESTEZİ
ÖZEL BAKIM
UYGULAMALARI
2

Sağlık Meslekleri Etiği

35

847

11,50 TL

 

Pozisyonlar

65

 

Vital Bulgular

98

 

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma

46

 

Formlar

60

 

İlaç Uygulamaları I

105

 

İlaç Uygulamaları II

80

 

Kan Alma (Anestezi Ve Reanimasyon Alanı)

58

 

İntravenöz Sıvı Infüzyonu

78

 

Oksijen Tedavisi

64

 

Kan Ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

74

 

Aspirasyon

49

 

Nazogastrik Sonda Uygulama

35

 

İŞLETMELERDE SİSTEM
HASTALIKLARINDA
ANESTEZİ

Solunum Sistemi Hastalıklarında ve Cerrahisinde Anestezi

75

574

7,80 TL

 

Kalp ve Damar Hastalıklarında Anestezi

77

 

Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi

49

 

Karaciğer Hastalıklarında Anestezi

40

 

Boşaltım Sistemi Hastalıklarında Anestezi

39

 

Metabolik/ Endokrin Sistem Hastalıklarında Anestezi

49

 

Pediatrik Hastalarda Anestezi

57

 

Obstetrik ve Jinekolojik Girişimlerde Anestezi

43

 

Hasta ve Cerrahi ile İlgili Bazı Özel Durumlarda Anestezi

99

 

Seyrek Görülen Hastalıklarda Anestezi

46

 

 

MODÜL BASKILARI, saglik meslek lisesi modülleri, hemsirelik modülleri, acil saglik hizmetleri modülleri, anestezi modülleri, radyoloji modülleri, tibbi laboratuvar modülleri, MODÜL KİTAPLARI, MEGEP MODÜLLER, MEGEP KİTAP ÇOĞALTIMI, MEGEP MODÜL ÇOĞALTIMI
Kız Meslek Liseleri
 
>>
 Çocuk gelişimi ve Eğitimi
>>
 Giyim üretim Teknolojisi
>>
 Tekstil Teknolojisi
>>
 Güzellik ve Saç Bakım H.
>>
 El Sanatları Teknolojisi
>>
 Fotoğraf ve Grafik
>>
 Gıda Teknolojisi
>>
 Yiyecek İçecek Hizm.
>>
 Hasta ve Yaşlı Hizm.
>>
 Seramik ve Cam Tek.
>>
 Sanat ve Tasarım
Ticaret Meslek ve Turizm Otelcilik Meslek Liseleri
 
>>
 Büro Yönetimi ve sekr.
>>
 Halkla İlişkiler ve Org.
>>
 Pazarlama ve Perakende
>>
 Muhasebe ve Finansman
>>
 Konaklama ve Seyehat h.
>>
 Eğlence Hizmetleri
>>
 Yiyecek İçecek Hizm.
Sağlık Meslek Liseleri
 
>>
 Acil Sağlık Hizmetleri
>>
 Anestezi ve Reanimasyon
>>
 Hemşirelik
>>
 Radyoloji
>>
 Tıbbi Laboratuvar
>>

 

 

 

 

 


 

 

 

  
 
Tüm hakları saklıdır. modulkitaplari.com